I. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Xam Technology sp. z o.o. , z siedzibą w Wójtowa 67; 38-305 Wójtwa, NIP: 7382159104 czyli właściciel i operator internetowej platformy dostępnej pod adresem  https://dpf-lab.pl

II. Wymagane dane osobowe podczas zamówienia

Do realizacji każdego zamówienia i wykonania umowy, czyli dostarczenia produktów wymagamy podania:

 • Imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • adres do wysyłki,
 • telefon kontaktowy

Jeżeli nie podasz powyższych wymaganych danych twoje zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane. Jeżeli wymagają to przepisy prawa lub podatkowe będziemy prosili Ciebie o podanie innych niezbędnych danych. Podanie innych danych jest dobrowolne.

III. Kontakt w sprawie przetwarzania danych

1. email: kontakt@dpf-lab.pl, kontakt@dpf-lab.pl

2. adres: Xam Technology sp. z o.o., Wójtowa 67, 38-305 Wójtowa

IV. Sposoby pozyskiwania danych

Dane osobowe pochodzą wyłącznie w związku z aktywnością na stronie internetowej  dpf-lab.pl . W tym z danych podanych podczas rejestracji konta użytkownika, zadanie pytania e-mail, zamówienia kuriera  itp.

V. Cel i rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzanie twoich danych osobowych jest niezbędne do:

a.) wykonania umowy, której jesteś stroną w tym:

- rejestracji konta użytkownika

- wystawienia dokumentów księgowych

- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną

- zrealizowania transakcji, płatności i dostarczenia produktów do Ciebie

- zakładania i zarządzania twoim kontem (np. podczas problemów technicznych)

- realizacji reklamacji i zwrotów

- kontaktu z tobą w celu uzyskania wskazówek, rozwiązania niejasności zawiązanej umowy kupna/sprzedaży

- zapewnienia bezpieczeństwa transakcji drogą elektroniczną, w tym płatności natychmiastowych

- dopasowanie reklam zgodnie z twoimi preferencjami, dostosowanie sposobu prezentacji oferty na podstawie Twojej aktywności

- prowadzenia działań marketingowych

- windykacji należności, roszczeń sądowych, mediacji itp.

b.) związanych z wymogami prawa oraz podatkowymi

Jeżeli wyrazisz zgodę twoje dane będą dodatkowo gromadzone w plikach cookies.

VI. Przekazywanie danych osobowych

1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Xam Technology sp. z o.o. oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych Sprzedajemy.pl odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

3. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).

VII. Czas przetwarzania danych osobowych

 1. przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
 2. dla celów marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody,

VIII.  Twoje dane osobowe przekazane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC, Facebook . w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.